Speculare je žánrově experience based hra, která se odehrává ve fiktivním labyrintu, poskládaném z útržků reality zaznamenaných na 3D scanner a pomocí fotogrammetrie.
Hra je inspirovaná knihou Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského a také na úvahách Alberta Camuse v jeho knize Mýtus o Sisyfovi.

Konceptem hry je, že se hráč ocitne v roli poutníka, jemuž osud udělil roli Speculare, čili: ,,Dívej se.’’ Poutník následně musí projít několika úrovněmi labyrintu, které reprezentují různé aspekty života, současné lidské zkušenosti a i náhled do naší potenciální budoucnosti. Konec je i začátek a hráč se musí smířit s cyklickou povahou hry i problémů lidského života.

Back to Top